Перспективи використання протоколу NTP в сучасних мережах зв'язку

DOI №______

  • Вакась В. І. (Vakas V. I.) ПрАТ «Київстар», м. Київ
  • Федорова Н. В. (Fedorova N. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Дьомін Д. О. (Domin D. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Сеньков О. В. (Senkov O. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті розглянуто протокол NTP (Network Time Protokol), який широко використовується на мережах зв'язку для забезпечення обладнання мітками точного часу. Наведено можливості мережного протоколу NTP, який можливо застосувати також і для синхронізації обладнання. Розглянуто планування підмереж на основі протоколу NTP. Системне планування підмереж NTP, навіть для великих мереж, не складніше, ніж проектування послуг на основі інших підмереж (пошта або служба доменних імен), але в розподілі часу є деякі специфічні особливості. Є кілька критеріїв проектування, як правило, суперечливих: забезпечення заданої точності, стійкий рахунок часу в умовах малоймовірних відмов і перевантажень, мінімізація залежності від параметрів і розміщення серверів, простота і зручність конфігурації клієнтів. У статті наведено також методи моніторингу якості опорних сигналів синхронізації.

Ключові слова: NTP (Network Time Protokol); синхронізація; пакетні мережі; вимірювання параметрів стабільності; PDV (Packet Delay Variation); система моніторингу.

Список використаної літератури
1. Mills D. L. Computer network time synchronization: the network time protocol. CRC Press, 2006 (Имеетcя перевод на русский язык: Сличение времени в компьютерных сетях: протокол сетевого времени на Земле и в космосе / Миллс, Д. [пер. с англ. под ред. А.В. Савчука,]. К.: WIRCOM. 2011. 464 с.
2. Вакась В. И., Федорова Н. В. Контроль и измерение параметров сигналов синхронизации в IP/MPLS-сети // 23-я Междунар. Крым. конф. «СВЧ-техника и телекоммуникационные
технологии» (КрыМиКо’2013): материалы конф. (Севастополь, 09–13 сент. 2013 г.). Севастополь: Вебер, 2013. С. 273–274.
3. Савчук А., Шапошников В., Черняк И. Синхронизация текущего времени: протокол сетевого времени. Зв’язок, № 6, 2007. С. 10–15.
4. Fedorova N. V., Diomin D. A. Parameters of Synchronization Signals in IP/MPLS networks // Наук. записки УНДІЗ. 2016р. №1 (41). С. 44–51.
5. Вакась В. И., Федорова Н. В., Демин Д. А. Измерения параметров стабильности сигналов синхронизации в пакетных сетях // Зв’язок. 2016 р. №1. С. 40–43.
6. Vakas V. I., Domin D. A., Manko O. O., Kulinskyi O. O. Evolution of Stability of Synchronization Parameters in Packet Networks / 2017 IEEE First Ukraine Conference on electrical and computer engineering (UKRCON) May 29 – June 2, 2017, Proceedings. Kyiv, Ukraine, 2017. P. 886–889.
7. Vakas V. I., Domin D. A., Kulinskyi O. O. Monitoring of stability of synchronization parameters in LTE network / 2th international conference on Advanced information and communication technologies – 2017 (AICT - 2107) 4–7 July, 2017, Proceedings. L’viv, Ukraine, 2017. P. 201–204.

Опубліковано
2019-06-02
Номер
Розділ
Статті