Розробка нечіткої темпоральної моделі для опису впливу параметрів зовнішнього середовища на системи зв’язку стандарту LTE

DOI №______

  • Отрох С. І. (Otrokh S. I.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Кравченко В. І. (Kravchenko V. І.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Дакова Л. В. (Dakova L. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Кравчук М. М. (Kravchuk М. М.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Крикун О. О. (Krykun О. О.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Мирута О. М. (Myruta О. М.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Запропоновано подання зовнішніх дестабілізуючих факторів у вигляді агрегованих показників, що впливають на параметри та якісні характеристики сигналів. Подано нечітку темпоральну модель, що являє собою опис впливу основних параметрів зовнішнього середовища на роботоздатність комплексів і систем зв'язку стандарту LTE. Зазначений
опис, характеризуючи функціонування радіосистеми, дозволяє прогнозувати її стан і вибирати відповідні управлінські рішення для поліпшення прогнозованої ситуації.

Ключові слова: темпоральна модель; LTE; дестабілізуючі фактори; зовнішнє середовище.

Список використаної літератури
1. Стеклов В. К., Беркман Л. Н. Теорія електричного зв’язку: підручник. Київ: Техніка, 2006. 548 с.
2. Cтеклов В. К., Беркман Л. Н., Карпенко Н. Ф. Многокритериальная оптимизация системы управления телекоммуникационными сетями // Зв’язок. 1999. № 6. С. 13–16.
3. Дослідження надійності функціонування системи зв’язку / В. В. Григорович, О. Л. Недашківський, С. І. Мєшков [та ін.] // Сучасні інформаційно-комунікаційні технології COMINFO’2012, 01–05 жовтня. Livadia, 2012. С. 88.
4. Лапий В. Ю., Калюжний Л. Г., Красний Л. Г. Устройство ранговой обработки информации. Київ: Техніка, 1986. 120 с.

Опубліковано
2019-06-02
Номер
Розділ
Статті