Формування національної моделі державного регулювання кібербезпеки фондового ринку та новітні форми прогнозування в системі державного регулювання кібербезпеки

DOI №______

  • Шуклін Г. В. (Shuklin G. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Барабаш О. В. (Barabash O. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Запропоновано оригінальний концептуальний підхід до побудови національної моделі державного регулювання кібербезпеки фондового ринку, який за своєю функцією входить у загальнодержавну систему економіки. Подано принципово нову форму прогнозування кібернетичних атак на електронні торговельні системи фондового ринку за допомогою інструментів форсайту. Розкрито можливості форсайт-досліджень у державному регулюванні кібербезпеки фондового ринку. Для визначення пріоритетів регулювання запропоновано використання відповідних дорожніх карт.

Ключові слова: кібербезпека; фондовий ринок; форсайт; дорожня карта; державне регулювання; системи прогнозування; моніторинг; багатокритеріальний аналіз; атаки; інформаційне забезпечення; системи захисту інформації; кібернетичний простір; керуючі фактори; електронна система торгів.

Список використаної літератури
1. Конах В. К. Національний інформаційний простір України: проблеми формування та державного регулювання: аналіт. доп. Київ, 2014. 76 с.
2. Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції: навч. посіб. / В. А. Ліпкан, Ю. Є. Максименко, В. М. Желіховський. Київ, 2006. 280 с.
3. Грищук Р. В., Даник Ю. Г. Основи кібернетичної безпеки: монографія / за ред. проф. Ю. Г. Даника. Житомир: ЖНАЕУ, 2016. 636 с.
4. Юдін О. К., Богуш В. М. Інформаційна безпека держави: навч. посіб. Харків: Консум, 2004. 508 с.
5. Грищук Р. В., Молодецька-Гринчук К. В. Постановка проблеми забезпечення інформаційної безпеки держави у соціальних інтернет-сервісах // Сучасний захист інформації. 2018. №1(33). С. 43–53.
6. Савченко В. А. Стимулювання в кіберпросторі // Сучасний захист інформації. 2018. №2. С. 72–76.
7. Борсуковський В. Ю., Борсуковська В. Ю. Прикладні аспекти захисту інформації в сучасних умовах // Сучасний захист інформації. 2018. №2. С. 6–11.
8. Ліпінський В. В., Кулько А. А., Тюлюпа Є. О. Вплив кібернетичних атак на інформаційну систему // Сучасний захист інформації. 2017. №4. С. 60–65.
9. Кірнос І. О. Форсайт як інструмент державного стратегічного планування // Інноваційна економіка. 2013. № 6. С. 31–37. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/inek_2013_6_9.pdf
10. Савченко А. М. Методи Форсайт в регулюванні корпоративного сектору національної економіки України // Науковий журнал «Бізнес Інформ». Харків: Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2014.
11. Шуклін Г. В., Коломійчук О. П. Забезпечення інформаційної безпеки на фондовій біржі за допомогою методів теорії керування // Моделювання та інформаційні системи в економіці: зб. наук. праць. 2015. Вип. 90. С. 208–215.

Опубліковано
2019-01-14
Номер
Розділ
Статті