Аналіз причин критичних ситуацій в інформаційно-інтелектуальних системах

DOI №______

  • Катков Ю. І. (Katkov Yu. I.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Розглянуто логічний ряд понять, пов’язаних із категорією «небезпека», що дозволить ранжувати спектр можливих загроз безпеці функціонування складної організаційно-технічної системи (СОТС) у критичних ситуаціях і сприятиме  розробці затребуваних адекватних технологій протидії впливам зовнішнього середовища на інформаційну систему із мінімізацією негативних наслідків і, зрештою, дасть змогу вдосконалювати існуючу систему забезпечення безпеки СОТС. З огляду на згаданий логічний ряд понять з’ясовано причини виникнення критичних ситуацій в інформаційно-інтелектуальних системах і запропоновано класифікацію факторів-стресорів, зумовлюваних виникненням критичних знань, котрі, у свою чергу, призводять до критичного стану СОТС.

Ключові слова: інтелектуальні системи; критичний стан системи; фактор-стресор; невизначеність; ризик; виклик; загроза.

Список використаної літератури
1. Вишнівський В. В., Катков Ю. І., Сєрих С. О. Роль і місце інформаційної інфраструктури під час виникнення явища критичності організаційної системи // Зв’язок. 2017. №5. С. 51–56.
2. Даник Ю. Г., Катков Ю. І., Пічугін М. Ф. Національна безпека: запобігання критичним ситуаціям: монографія. Житомир: Рута, 2006. 386 с.
3. Величко О. Ф., Затинайко О. І., Скурський П. П. Критичні технології як національний пріоритет у забезпеченні обороноздатності держави // Наука і оборона. 2011. № 4. С. 23–30.
4. Словник іншомовних слів / за ред. О. С. Мельничука. 1985. 966 с.
5. Аверкин А. Н., Гаазе-Рапопорт М. Г., Поспелов Д. А. Толковый словарь по искусственному интеллекту. Москва, 1992. 256 с.
6. Философия: Энциклопедический словарь / под ред. А. А. Ивина. Москва, 2004. 547 с.
7. Никифоров А. Л. Новая философская энциклопедия. Москва, 2010.

Опубліковано
2019-01-14
Номер
Розділ
Статті