Ранжування веб-сайтів подієвого характеру

DOI №______

  • Вишневський В. В. (Vyshnivskyi V. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Прищепа С. В. (Prishchepa S. V.) Інститут проблем реєстрації інформації НАН України, м. Київ
  • Ландэ Д. В. (Lande D. V.) Інститут проблем реєстрації інформації НАН України, м. Київ

Анотація

У статті описано технологію побудови мережі авторства інформації на веб-сайтах подієвого характеру за результатами аналізу контекстних посилань. Запропонована технологія базується на врахуванні взаємного впливу джерел інформації, вираженого у вигляді посилань у тексті або передруків істотних фрагментів тексту — ознак, що дозволяють визначати першоджерела інформації. Запропоновано методи та засоби аналізу мереж джерел подієвої інформації.

Ключові слова: інформаційні операції; інформаційні потоки; виявлення подій; кластерний аналіз; модель предметної області.

Список використаної літератури
1. Горбулін В. П., Додонов О. Г., Ланде Д. В. Інформаційні операції та безпека суспільства: загрози, протидія, моделювання: монографія. Київ, 2009. 164 с.
2. Прищепа С. В. Выявление события, его субъекта и объекта в текстовых документах // Информационные технологии и безопасность: материалы XVI Междунар. науч.-практ. конф. ИТБ-2016. Киев: ИПРИ НАН Украины, 2017. С. 121–129.
3. Ланде Д. В. Елементи комп’ютерної лінгвістики в правовій інформатиці. Київ: НДІІП НАПрН України, 2014. 168 с.
4. Зеленков Ю. Г, Сегалович И. В. Сравнительный анализ методов определения нечетких дубликатов для Web-документов // Тр. 9-й Всерос. науч. конф. «Электронные библиотеки: перспективные методы и технологии, электронные коллекции» RCDL, 2007. Т. 1. С. 166–174.
5. Kleinberg J. M. Authoritative Sources in a Hyperlinked Environment // Proceedings of the ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms, 1998.
6. Snarskii A. A., Zorinets D. I., Lande D. V. Conjectural links in complex networks // Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2016. Vol. 462. P. 266–273.

Опубліковано
2019-01-13
Номер
Розділ
Статті